RUBEN
NILSON
SÄLLSKAPET

Om Ruben Nilson Sällskapet

Visor & böcker

CD-skivor

Konstnären Ruben Nilson

Aktuellt

Styrelsen

Kontakta oss

Länkar

Startsidan

Senast uppdaterad
2018-07-09
Vävmästare
Anna Swartling

Ruben Nilson Sällskapet

Styrelse:

(Vald av årsmötet den 7 februari 2017)

Ordinarie:    


Ordf.

Lars-Åke Andersson

070-654 90 30


Sekr.

Owe Eklund

08-512 300 51


Kassör

Torbjörn Malm

076-19 38 099Eva Danielson

08-31 89 03Li Hoffström

073-211 10 11Lars Zackrisson

08-541 308 75Anna Swartling

0736-52 74 72

Suppleanter:

Fred Arne Högberg

070-984 07 73Birgitta Berke

08-99 13 67

Valberedning:

Annika Luttropp (sammankallande)

08-32 99 84Olle Nyman

070-811 35 61Inger Eklund


Revisorer:

Göran Folke

08-653 36 04Gert Malm (suppl.)

08-91 77 26


Template provided by WEBalley